Thai   English  
 หน้าหลัก
 กำลังการผลิต
 เหล็กเส้นและเหล็กลวด
 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี และ
   แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี
 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีลูกฟูก
 ติดต่อเรา
 BSI Mail
 แคตตาล็อค
บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Company Profile

click Zoom Out
Click Zoom Out

บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็กและสังกะสีของ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) (BSI) และ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด (RSM) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

           


บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด : 27 หมู่ที่ 10 ซอยกลับเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. : 0-2153-9398 แฟกซ์. : 0-2754-4630